TANRIÇA İSİS-SİRİUS

Sirius Yıldızının eski Mısır’da kişileştirilmiş hali, İsis’tir.

Mısır mitolojisinde Geb ve Nut dan doğan dört kardeş vardır. Bunlar İsis, Osiris, Seth, Nephthys’dir.

İsis Mısır da “Esi”, “As-t”, “Eset” “Sothis” “Sodpet”olarak da bilinir. Evrendeki en güçlü dişi semboliktir. Bereket, besleyicilik, koruyuculuk, sadakat, sorumluluk gibi çok önemli vasıfları vardır. İsis aynı zamanda şifacıdır, kahindir. Rüzgarlara, yağmurlara, ırmaklara, gemilere hükmeder. Tüm suların hükmedicisidir.

Mısırlı tanrıça, kadim dünyanın hemen bütün dinlerinde, doğanın doğurganlığı ilkesini temsil etmektedir. O, on bin isimli tanrıça olarak bilinir ve Hıristiyanlık tarafından Bakire Meryem’e dönüştürülmüştür. Bütün canlıları ve bunlar arasında en önemlisi Güneş’i doğuran o olsa da efsanelere göre hala bakiredir. Ancak İsis ikili bir yönü de vardır. Hem iyi hem kötü unsurları yani dualiteyi de temsil eder.

İsis kimi zaman başı üzerindeki yıldız ve taç ile, kimi zaman kucağında çocuğunu emziren bir anne olarak resmedilmiştir. Yunus, emzirilen çocuklar, anne sütü, Ankh, kobra yılanı, İsis sembolleridir. Köpek, İnek, boynuz, ok, yay, hilal, yıldız da çeşitli kültürlerde İsis ile özdeşleşmiştir.

Kış boyunca Sirius geceleri olağanüstü ışıkla parlar. Ancak belirli bir dönem boyunca görülemez. Mayıs başında ufkun altında kaybolur. 70 gün sonra temmuz ayı sonlarında doğuda tekrar ortaya çıkar. Buna Heliacal Rising (Heliak doğuş) denir. Sirius’un Duat ya da alt dünyada kabul edildiği 70 günlük sırra kadem basmasının ardından, tekrar gökyüzünde görünmeye başlaması yaz gün dönümü olarak kabul edilirdi. Böylece önemli bir bayram başlamış olurdu. Bu dönem Nil nehrinin taşması ile aynı zamana denk gelirdi. Mısır uygarlığı, çöl bölgesindeki tek önemli su kaynağı olduğu için, Nil Nehri olmasa gelişemezdi. Mısır için o kadar önemliydi ki, kavurucu sıcaklarda taşarak, toprakları sulaması ile ülkeye tarımsal doğurganlık, bereket ve refah gelirdi. Sel olmaması ise kıtlık anlamına gelirdi.

Eski Mısır’ da Güneş, Ay ve Sothis takvimleri kullanılıyordu. Sirius, astronomik olarak, bütün Mısır sisteminin temelini oluşturuyordu. Göksel hareketleri, Sothik takvim olarak da bilinen Mısır takviminin özüydü.

Sirius yıldızı, başta Mısır olmak üzere birçok kadim topluluklarda, ruhların cennetten insan bedenlerine indiği varsayılan “İnsan Kapısı” olarak kabul edilir. Ruhun dünyaya iniş yeri bu yüzden yengeç burcu ile temsil edilir. Hathor Tapınağındaki Denderah tabletinde, yengeç burcunun merkezde bulunmasının nedeni budur.

OSİRİS

Osiris’in, Mısır’daki ismi “As-ar” dır. Orion takım yıldızı ile temsil edilir. Ölülerin tanrısıdır. Ölüm ötesi yargılamanın, yeniden doğuşun ilahıdır. Ölen ruhların günah ve sevaplarını tartarak, onlar hakkında karar veren bir yargıç olarak tanımlanır.

İsis ve Osiris aynı zamanda evlidir. İkisi birlikte en güçlü ilahlardır. Uzun zaman birlikte Mısır ı refah ve bolluk içinde yönettiler. Seth, Osiris i öldürünce İsis, oğlu Horus büyüyene kadar onu Seth in kötülüklerinden korumuş, Osiris’e hep sadık kalmıştır. Osiris in parçaların bulup onun tekrar canlanmasını sağlamış, ama Osiris bundan sonra yeraltından ölümden sorumlu olarak varlığına devam etmiştir.

İsis ve Osiris bu yüzden göksel karı koca olarak gökyüzünde yan yana bulunurlar ve Güneş sistemi dahil olmak olarak 22 sistemi birlikte yönetirler. İsis ve Osiris’in tek bir sembolik anlamda değerlendirmek mümkün değildir. Kozmogoni, yıldız sitemleri, evrensel düzenin işleyişi, dünya canlılarının meydana getirilmesi ve dünyanın sevk ve idare edilmesiyle ilgili çeşitli anlamlara gelen, en gizemli sembollerdir.

Seth, Osiris ile isis in kardeşidir. İktidarı için Osiris’i öldürmüştür. İç dünyamızdaki kötülüğü ve nefsimizin hırslarını temsil eder

Horus, İsis ile Osiris’ in oğlu Cennetin hükümdarı, yeryüzünün kralı ve kutsal şahin olarak kabul edilir. Seth ile savaşmış, babasının öcünü alarak kral olmuştur. Aslında içimizdeki vicdanı ve iyiliği temsil eder.

Netfis İsis’in kız kardeşidir. Sirius’un karanlık görünmeyen yönü, yani “Siyah Osiris” ya da “Sirius B” olarak kabul edilir.

ASTROLOJİDE SİRİUS

HAYATIN KAYNAĞI, YOL GÖSTERİCİ.

Sirius (Ak yıldız) Orta Çağ’ın Avrupa astrolojisinde “Behenian Sabit Yıldızları” ndan biri kabul edilir. Jüpiter Mars Karakterindedir.

Sirius, dünyanın koruyucusu besleyicisi, annesidir. Aslında tüm Güneş sistemimizin annesidir. Sirius’a Güneşimizin Güneşi deriz. Patrondur, liderdir. 14 derece yengeç burcunda bulunur. Bu nedenle karma ve spiritüel astrolojide Sirius’u gösterge yıldızı olarak kullanılırız.

Sirius, hedefe ulaşan bir gücün, iradenin ve azmin sembolüdür. Analitik akıl, iletişim, toplumsal ilişkiler, kültürel ve entelektüel gelişmeyi temsil eder. Astrolojik olarak, gökyüzündeki bu yer, daha yüksek bilinç okyanusuna açılan kapı olan yıldız nehri olarak bilinir.

Uygun bağlantılarda Ay, Venüs, Jüpiter, Güneş ile şöhret, onur, servet vaat edebilir. Sirius, Güneş ile birlikte ünlü insanların haritalarında bulunabilir. Ancak bu kavuşumların haritalarda üçüncü bir gezegenle desteklenmesi gerekir. ASC, MC, DSC, IC  (Paranlar) de çok önemlidir. Şanslı bir kader verir.

Sirius’un olumsuz ve agresif yönleri de vardır. Eski çağlarda Sirius’dan çok da korkulmuş, çarpan yıldız olarak tanımlanmıştır.  Mars, Satürn ve Pluto ile birlikte kötücül etki gösterebilir. Olumsuz yerleşimlerinde köpeklerden gelen saldırı, kuduz hastalığı, dizanteri, veba gibi salgın hastalıkları gösterebilir. Kanser, kronik hastalıklar da Sirius ile bağlantılıdır. Ters açılarda zorlu hayat şartları verir. Retroları karmik problemlerin büyük olduğunu, otorite gücünün kötüye kullanıldığını gösterir.

Hava elementinden bir yıldız olduğu için, büyük hava kütlelerinin hareketlerini, rüzgarları, olabilecek çeşitli fırtına ve tayfunları göstermesi açısından önemlidir.

Sirius’un bu ikili yönü Sirius A ve Sirius B ile temsil edilir. İkiz yıldızlarda, şefkat ile tokat, celal ile cemal birlikte çalışır. Nasıl Allah’ın celali cemali yönleri varsa, bu ikili yıldızların çift yönleri vardır.

Sirius, sistemin dualite prensibini gösterir. Dualite sembolü tüm tradisyonlarda hayır-şer, vicdan-nefsaniyet, siyah-beyaz, aydınlık-karanlık gibi hem olumlu hem olumsuz unsurların bulunduğu fiziksel ortamları ifade eder. Ruhun varlık sebebi, dualite evreninde sürekli çatışma içinde olarak kaos düzen yapısını sürdürmektir. Ruh ancak bu şekilde gelişir.  Bu yüzden Sirius, yaratıcı tarafından insanlığın tekamülünü sağlamakla görevlendirilmiştir. 

SOTHİS-SODEP GÜNÜ

Güneş in Sirius ile kavuştuğu 4-5-6 Temmuz günü Sothis, Sodep günüdür. Bir yıllık kaderinin belirlendiği günüdür. Güneş’in Sirius ile kavuşum yaptığı 14 derece yengeç burcu anın haritası yorumlanarak öngörüler yapılır. Bu özel gün tutulma haritaları gibi değerlendirilir. O yıl, diğer Sirius Güneş kavuşumuna kadar 1 yıllık döngüde kehanet için kullanılır. Sirius A’nın mı yoksa Sirius B’nin mi etkin olduğunu anlamak, astrolojik çözümlemeler ile mümkündür.

Arapça’da Şi’ra yıldızı olarak bilinir. Kuran’da Necm süresi 49. Ayette bahsedilir.

“Doğrusu, Şi’râ’nın Rabbi de O’dur.”

Şi’ra yıldızı bazı Arap kabilelerinin şans kaynağı saydıkları, bahtlarını kendisine bağladıkları ve bu sebeple taptıkları en parlak yıldız Sirius’u anlatır. Ayette Allah’ın Şi‘râ’nın da rabbi olduğu belirtilerek, bir tür şirk olan düşünce sistemlerinin temelden yıkılması hedeflenmektedir.

Allah’ın yarattıklarına iman etmek, düzenini kabul etmek yerine bu yarattığı varlıklara tapınmak, tarih boyunca, toplumların düştüğü yanılgıların başında gelir. Başta İslamiyet olmak üzere özellikle semavi dinlerde tek bir yaratıcının olduğu, sadece Allah’a kulluk edilmesi temeline dayanan inanç sistemi ile insanlar uyarılmıştır. Evrensel sistem ve düzen, büyük ve mucizevidir. Bu sistem içinde her bir varlığın yaratılma amacı vardır. Şi’ra yıldızı görev ve kıdem bakımından üst seviyede bulunsa da asıl yaratıcıya odaklanmak gerektiği unutulmamalıdır.

HİLAL ÇETİNKAYA

Oğuzhan Ceyhan Ders Notları

Sirius Gizemi, Robert Temple

Tüm çağların gizli öğretisi, M. P. Hall

Semboller, Alparslan Sert

Mısır Mitolojisi, W. Max Müller

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir