PROGRESS (İLERLETİM) HARİTALAR

ASTROLOJİK TEKNİKLER

PROGRESS (İLERLETİM) HARİTALAR

Yeni doğan bir bireyin, ortalama yetmiş yaşına kadar bir yaşam ömrü olduğunu varsayalım. Astrolojik doğum haritası bir yaşındayken de yetmiş yaşındayken de aynıdır; değişmez. Güneş kişiliği, yükselen burcu topluma gösterdiği yüzü ve imajı, Ay burcu duyguları, Merkür zihin yapısı, Mars yaşam enerjisidir.

Ama insan hayat boyunca yaşadığı olaylar, sıkıntılar, mutluluklar, başarılar yada başarısızlıklarla dolu onlarca deneyim yaşar. Bu nedenle kişilik ve beden sürekli devinim ve dönüşüm içindedir. Peki sabit olan doğum haritanızda bu değişimler nasıl görülür? Bu doğru bir sorudur.

Bunu anlayabilmek için astrolojik teknikler olan progression haritaları bilmek gerekir. Bunlar farklı kademelerde hesaplanan, sekondery progress, minör progress, tertiary progress ve solar arc lardır.

Progress teknikler, Babilliler döneminde kullanılmış olup, daha sonra Yunan, Arap, Kabalistik astrologlar tarafından geliştirilmiştir. Ünlü matematikçi ve gökbilimci Ptolemy’nin çalışmaları çok önemlidir. Sonrasında da Ronesans dönemi astrologları Maginus ve Nobada çeşitli teknikler haline getirmiş ve şu an modern astolojinin de temellerini oluşmuştur. Biz karma astrologları bu teknikleri drakonik haritalarla birlikte kullanırız. Çünkü progresler doğru analiz edildiğinde çok önemli kehanet bilgisini içerir.

Bir kısım astrologlar Progress’i varlığın sadece içsel ve duygusal dönüşümü yaşarken, ne tip psikolojik süreçlerden geçtiğimizi gösterdiğini söyler. Bu doğrudur; varlığın kişisel gelişim, büyüme dönüşümünün ve psikolojisinin yansımasıdır. Sürekli değişen yaşamımızda bu haritaya göre, örneğin yükselen burcumuz bir hayat içinde yaşam sürecimize göre üç hatta dört defa değişebilir. Bu da kişisel imajımızın çocuklukta farklı gençlikte farklı, orta yaş ve yaşlılıkta nasıl farklı göründüğümüz ile ilgili bilgi verir. MC çizgisinin değişmesi ise kadersel yönelimlerin hangi alanda doğru gittiğini gösterir.

Ancak bir karma astroloğu, progress haritaları sadece kişisel gelişimi görmek için kullanmaz.

Kişisel haritayı genetik kod olarak kabul edersek, bu kodun hayat simülasyonundaki açılımını progres harita gösterir. Varlığın hangi durum karşısında nasıl bir tepki verileceğini, hangi ögelerin çağırılacağına hangi anlarda hangi durumların oluşacağı gibi daha birçok yazılımsal fonksiyon sahip olan kod, progreslerle çözümlenir. Psikolojik yapı ilerlerken kişinin de başına gelebilecek yaşanması muhtemel olayları, olasılıkları gösterir. Yani hayat dediğimiz simülasyonun gizemli senaryosu progreslerde şifrelenmiştir.

Yeter ki, bu yapı çok derin tekniklerle incelenerek, doğru yorumlanabilsin. Bunun için de astrolog, progres harita, Ay ve Güneş tutulmaları ve transitlerin kombinasyonları bir arada, satranç oyunu gibi birleştirilmelidir.

Ünlü astrolog Steven Forrest şöyle der:

“Progresyonlar çevreden bağımsız olarak, her bireyin doğum haritasının içsel, gelişimsel, mantığında bulunan büyümenin “Genetik Kodu“ nu gösterirler.

Bir meşe palamudu ekin. Ona su, gübre ve güneş ışığı verin. Meşe ağacı büyür; bir asır sonra ormanın yükseklerinde yerini alır. Şimdi bu meşe palamudunun bir asır sonra nasıl görüneceğinin resmini çizin. Ama bu işi, bu gün daha elimizde meşe palamudundan başka bir şey yokken yapın denilirse, resmi nasıl yaparız? Genelde meşenin nasıl göründüğünü bildiğimizden, yapraklarının şeklini, gövdesinin yapısını biliyoruz. İşte bunlardan ağacın aşağı yukarı yüzyıl sonraki görüntüsünü tahmin edebileceğimizden bir resim ortaya koyabiliriz.

Ama yaptığımız bu resim bugünkü genelleştirilmiş bilgilerimize dayanarak gelecekteki durumu tahmin etmenin ötesine gitmez. Evet belki ilk bakışta bunun elma ağacı olmadığını anlarız. Ama bu resmin o elimizdeki meşe palamudunun ilerdeki resmidir diyebilmemiz mümkün değildir. Çünkü, belki bir müddet sonra bu ektiğimiz meşe palamudun ağacına yıldırım düşecektir, belki büyük bir fırtınaya maruz kalıp hasar görecektir. Bunları o meşe palamuduna bakarken hiçbirini göremeyiz.

Eğer, ilk elimizdeki tohumun yapısını yani genetik kodunu bilirsek eğer, ileride oluşacak ikinciyi çiçeği veya ağacın yapısını da ana hatları ile bilebilirsiniz. İşte progressyonlar bize bunu sağlar. Çünkü genetik kod bilgisi elimizdedir.”

Hilal Çetinkaya

Oğuzhan Ceyhan Astroloji Akademisi

https://www.instagram.com/astroloji_tutkusu/?hl=tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir