PLUTO VE CHARON

Resmi olarak varlığı ilk kez 1915’te öngörülen Plüton’u, 1930’da Clyde Tombaugh keşfetmişti. Gezegen mi değil mi tartışmaları halen devam etmekte olan Pluton, tarihin eski dönemlerinde Sümerler tarafından biliyordu.

Pluton yavaş hareket eden bir gezegendir. Güneş çevresindeki bir turunu yaklaşık 248 yılda bir tamamlar. Pluton’un uyduları ile ilişkisi sıra dışıdır. En büyük uydusu Charon’dur. Pluton’a çok yakın bir yörüngededir. Aynı zamanda ona kıyasla oldukça büyüktür. İkiz gezegen gibi birlikte dönen gezegen sisteminden oluşurlar. İkisi birlikte uzaydaki bir nokta etrafında döner ve birbirlerine kütle çekimi ile bağlıdır. Yani birinin üzerinde durursanız diğeri gökyüzünde bulunduğu noktada sabit kalacaktır. Birbirlerini şarj ederler. Daha koyu olan Charon Pluton’dan oldukça farklı görünür. Bu da aynı kökenden olmadıkları anlamına gelir.

Pluton’un diğer uyduları çok küçüktür. Bunlar Styx, Nix, Kerberos ve Hydra’dır.

Pluton mitolojide ölüler tanrısı Hades’tir. Romalılar Hades’i adıyla anmakta o kadar çekinirler ki öfkesinin uyandırmamak için ona Pluton (zengin) demişlerdi. Böylece hem yerin işlenmiş toprağının hem de onun bağrında sakladığı madenlerin tükenmez zenginliğine atıfta bulunmuş olurlardı. Bu yüzden Pluton çoğu kez elinde bu zenginliğin sembolü olan bir bereket boynuzu tutar halde temsil edilir.

Hades ölüler diyarında, ölüler üzerinde hüküm sürerdi. Tebaasından hiç kimsenin tekrar canlılar arasına dönmesine izin vermeyen acımasız bir hükümdardı. Çevresinde onun emirlerine tabi daimonlardan ve genuslardan oluşan birçok yardımcısı vardı. Hades ile birlikte hüküm süren karısı Persephone de zalimlikten ondan aşağı kalır değildi.

Charon Hades’in yardımcısı ve onun emirlerine tabi daimonlardan biridir. Ruhların ölüler diyarına varmak için onları, Aheron adlı nehirde bir kıyıdan diğerinde taşımakla görevliydi. Bu nehir hemen hemen hiç akmazdı. Kıyıları kamışlarla kaplı ve balçıkla doluydu. Charon’un bu hizmetine karşılık ölüler ona bir metelik para ödemek zorundaydı. Bu nedenle gömülmeden önce cesetlerin ağzına bir sikke yerleştirmek adetti. Charon, diken diken, gür, kırçıl sakallı çok çirkin, huysuz bir ihtiyar olarak tasvir edlir. Pelerini ve yuvarlak bir şapkası vardır. Ölüleri taşıyan sandalı idare eder ama kürek çekmez. Bu işi ruhlar kendileri yaparlardı. Efendisini temsil eden gerçek bir hizmetkar olarak ölülere zalimce ve kaba davranırdı.

Charon ölüleri ölüler ilkesine götürdüğü için tüm dünyada Azrail mitolojisine sebebiyet veren enerjiyi temsil eder.

Astrolojide Pluton

En çok güçlü olacağınız yer, en çok baskı göreceğiniz yer, dönüşeceğimiz, dönüşürken canınızın yanacağı yerdedir. Dönüşmezseniz ölürsünüz ama dönüştürene kadar kriz, manipülasyon, acı, ıstırap ve bağlılıkları koparmak yoluyla uğraşır. Karanlık, anlaşılmaz, soğuk, biraz çirkin gibi görünen dönüştürücü ve korkutucu bir enerjidir. Plütonik enerji okült astrolojide çok gizemlidir. Bu nedenle Pluton transitlleri çok önemlidir. Çok yavaş hareket eden bir gezegen olduğundan, tam partil temas ettiği gezegenleri direk etkiler. İkizi (uydusu) Charon ile birlikte hareket ettiği unutulmamalıdır.

Kaynak:
Pierre Grimal, Mitoloji Sözlüğü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir