MEDUSA VE ALGOL

YILAN SAÇLI MEDUSA VE BETA PERSEİ

Athena’nın tapınağında ölümsüz iki kız kardeşi ile yaşayan Medusa’nın kendisi ölümlüdür. Bu tapınakta bekaret yemini etmiş bir şekilde yaşar. Güzelliği dillere destandır. Hatta Athena bile içten içe onun güzelliğini kıskanmaya başlar. Medusa, Pseudon tarafından tecavüze uğrar. Acısı bununla bitmez. Athena’nın yardımı ile Perseus tarafından başı kesilip öldürülür ve lanetlenir.

Güzel ve masum bir kızın, kıskançlıklar ve hayvani dürtülerle kirletilip, kıskançlığın öfkenin bununla yetinmeyip, bir de öldürülmesini konu alan bu mitolojik hikayenin sonu oldukça acı bitmiştir. Medusa yılan saçlı bir kadına döndürülür. Adı da Gorgo (korku salan) olarak kalmıştır. Öyle lanetlidir ki, ona bakan taşa çevrilir. Bu mitte öfke (phobos) vurgusu çok belirgindir. Medusa’ nın gövdesinden kanatlı at Pegasus ile dev Khrysaor doğmuşlar. Bu iki Gorgon, Medusa’ nın intikamını almak için Perseus’ un peşine düşmüşler. Perseus, Hades’ in kendisine verdiği görünmezlik miğferi ile onları atlatıp Medusa’ nın başını Athena’ ya sunmuş. Athena, bu başı efsanevi kalkanına düşmanlarını mahveden koruyucu bir güç olarak yerleştirmiş.

Medusa masumdu. Ama yine de  onun güzelliği ve bu güzellik karşısında sahip olduğu egosu,  ona yıkıcı bir son hazırlamıştı. Tüm masumiyeti bir anda yok oldu. İşte bu yüzden, sahip olduğumuz gücün sınavıdır Medusa.  

Medusa nın gökyüzündeki sembolü Algol sabit yıldızıdır. Bu yıldız Beta Persei, Caput Algol, Caput Larvea olarak bilinir. Şeytani bir yıldızdır. Bulabileceğiniz en berbat, en zorlayıcı, en sıkıntılı yıldızdır. Algol bedelli bir yıldızdır; 26 derece boğa burcunda bulunur. Doğal olarak yöneticisi Venüs’tür. Sevgi ve aşkın gezegeni olan Venüs’ün nasıl şeytani bir güce dönüşebileceğini göstermesi açısından çok önemli bir semboldür. 26 derece boğa, kare ve karşı dereceleri ile de çalışır. Bu önemli bir noktadır. O yüzden 26 derece boğa-akrep-aslan-kova burçlarında gezegenleri olan haritalarının detaylı incelenmesi gerekir.

Aynı zamanda Algol sefirit bir yıldızdır. Birbirinin çevresinde dönen iki tane ikiz yıldır. Yani çift yönlüdür. Bir tarafı kötücül, bir tarafı ise iyicil çalışabilir. Ancak iyicil çalışması için çok büyük sınavların, özellikle de dürtüsel ve sapkın cinsellik, koşullu çıkarcı sevgi ilişkileri, büyük maddi güç sahibi olmak gibi tecrübelerle insanları sınava sokar. Hayatında çeşitli fırsatlar sunarak, tuzaklamalar yapar. Bu tuzakları geçmek yüksek farkındalık ve irade ile mümkün olduğundan beşeri düzeydeki davranışlar ve dürtülerle bu sınavları geçmek pek mümkün değildir. O yüzden Algol’ün şeytani yönü çok daha baskın çalışır. Ancak erdemli olursak engelleri aşabiliriz, içimizdeki şeytandan kurtulabiliriz

Bu amagram bize dürtülerini kontrol altına alan insanın şifa bulacağını, başarıyı ve o başarı ile beraber gelebilecek yükselişi temsil eden bir sağ damarını sembolize eder. Bunun yanında da dürtülerini kontrol edemeyen insanın öldürecek, yok edecek, sistemden vahşice uzaklaştıracak bir de sol damarı vardır. ALGOL…Çünkü güç, en büyük sınavdır. Algol önce büyük güç verir. Sonra da sahip olunan gücü nasıl kullanacağımızı görmek ister. Sınavı budur. Bir çok ünlü ve güçlü insanların haritalarında bu sabit yıldız çok belirgindir.

Bir doğum haritasında Algol o haritayı tek başına yönlendirebilecek çok önemli bir amagramdır.

Yılan saçlı Medusa’yı anlayabilmek için öncelikle çok eski zamanlardan beri hemen hemen bütün kültürlerde ve mitlerde karşımıza çıkan “Yılan” semboliğini iyi irdelemek gerekir. Bu sembolik son derece kompleks bir semboldür.

Yılan, eski halk biliminde evin koruyucusu olarak bilinir. Yılan deri değiştirerek yeniden canlılık kazanır. Böylece ölümsüzlüğün ve yeniden doğma gücünün bir simgesidir. Yılanlar ya da ejderhalar, eşiklerin, mabetlerin, hazinelerin, ezoterik bilginin ve tüm ay tanrıçalarının koruyucularıdır.

Bu yüzden yılan gizem, bilgi, güçtür, uyanıklıktır, kurnazlıktır.

 

Tıp ve eczacılık sembollerinde de kullanılan yılan figürü şifa ile özdeşleşir. İlaç ve zehir arasındaki tek farkın dozu olduğunu düşünürsek, yılanın şifa mı yoksa zehir mi olduğu arasındaki ince çizgi çok önemlidir. Medusa’nın kesilen başının sol damarındaki kan zehirdir, sağ tarafında ki ise şifadır.

Cennetteki yılanın dişi olduğu görüşü yaygındır. Yılan kadının içindeki baştan çıkarma isteğini sembolize eder. Biçim olarak fallik (erkeklik organı) bir semboldür ve anlamsal açıdan farklılık gösterse de yılan, eski çağlarda “evren”i sembolize ediyordu. O dönemde dişi olduğu düşünülmüştü (Jung,2001).

Yılan başka bir amagramda üreme dürtüsünü ifade eder. İnsanın içindeki üreme dürtüsünün kaynağı ise ölümsüzlük arzusudur. Erkek ve kadın, ying yang, gece ve gündüz gibi dualitenin birleşimi olan cinsellik ve bunun sonucu gerçekleşen üreme, insan için ölümsüzlüğü ifade eder. Ama ölümsüz olmak beşeri bağlamda dürtüsel içgüdülerle yanlış ilişkilerle amacından saptığında, cezalandırılan bir olgu olarak karşımıza çıkar. O zaman yılan şifaya değil zehire dönüşür. Yılan tıp sembollerinde bu yüzden kullanılmıştır. Yılan saçlı medusa ise konrolsüz cinselliğin yada kontrolsüz maddi gücün cezasının semboliğidir. Venüs aşk, üretim, bereket, para, uyum olduğu kadar, aşırılıklarda ve bağımlılıklarda şeytani bir güç olarak çalışır. Boyun ile ilgili sorunlar, boyun fıtığı, tiroid, bademcik sorunları, boğulmak, asılmak, gırtlak kanserine kadar birçok etki Algol ile bağlantılı olabilir.

Hilal Çetinkaya

Oğuzhan Ceyhan Astroloji Akademisi

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir