Mars ve Transit Retro Mars

MARS

Bir doğum haritasında Mars’ı anlamak çok önemlidir. Mars, en net tanımıyla kişinin motivasyon enerjisidir. Yaşamında özellikle fiziksel enerjinin kullanımı ile ilgilidir. Savaş gezegenidir. Mücadele, hırs, başarı, seks ve bereket ile alakalıdır. Bulunduğu burç ve diğer gezegenlerle kombinasyonları bu enerjinin hangi düzeyde kontrol edilebildiğimizi hangi düzeyde verimli kullanabildiğimizi ifade eder. Ayrıca kadında iç dünyasında sahip olduğu eril enerjiyi, bu nedenle karşı cinste dürtüsel olarak beklentilerini gösterirken; erkekte, cinsel dürtülerini, savaşçılığını ve enerjinin yöneliş şeklini gösterir.

Koç ve akrep burçlarını yönetir. Terazi ve boğada zararlıdır. Oğlak burcunda yücelir. Yengeç burcunda ise zararlı konumdadır.

Mars bir doğum haritasında zarar görmüş pozisyonda ise kişinin hayatı zor geçer. Çünkü hayatta kalmak, yaşamı idame ettirebilmek için güce ve yakıta ihtiyaç vardır. Bu güç az ise ya da kontrolsüz ise problemler kaçınılmazdır. Mars yengeç, balık, boğa gibi enerjinin düşük olduğu durumlarda kişiler hastalıklara daha açık, zarar görmeye daha yatkın hayat deneyimleri ile karşılaşabilir. Özellikle kadında bu konum, bağımlı ilişkiler kurması, kurban deneyimleri yaşayabileceği ilişkiler yaşaması olasılığı yüksektir.

Mars akrep, koç burcunda enerjisini rahat ifade eder. Bu durumlarda daha güçlü olacaktır. Ancak burada da bu gücün kontrol altına alınması, dürtüsel zarar vermenin önüne geçilebilmesi için özellikle Jüpiter, Plüton, Satürn gibi gezegenlerden olumlu açılar alması gerekir. Marsınızın haritanızda iyi açısı yoksa yada zararlı pozisyonda ise, bu hayata dürtüsel ve güç konularda ciddi sınavlara tabi tutulacağınız söyleyebiliriz.

Mars kısaca anlatılabilecek bir gezgen değildir. Doğum haritasının bir bütün olduğu unutulmamalıdır.

TRANSİT RETRO MARS

28 Haziran- 27 Ağustos 2018 Mars Kova Retro Hareketi:

Transitte Mars doğum haritasında girdiği her eve enerji verir. Diğer gezegenlerden aldığı açılarına göre dürtüsellik ve motivasyon enerjisi verir. Kontak yaptığı gezegenin yönettiği evler ile ilgili bir hareket kazandırır. Ama tek başına anlam ifade etmekten çok yaşamdaki konuların ikincil, üçüncül alt tonularını verir. Nasıl doğum haritamız bir bütünse gezegenlerin transit etkileri de birbiri ile bağlantılı çalışır.

Ortalama olarak bir burçtan 80 günde geçer. Çok hızlı bir gezegen değildir.   Bir burçta 65 – 80 gün kadar kalabilir. Retrosu 6 ay kadar sürebilir. Ortalama 2 – 2,5 yılda bir retro yapar. Bu seneki Mars transtine çok önem veriyoruz. Çünkü bu yıl özel bir pozisyon olan retro hareketini yapacak.

Mars retro olduğunda enerjisi düşer. Bir işe başlama, bir mücadeleye başlama ile ilgili çok uygun zamanlar değildir. Enerjisel olarak rutin hayatımızda yarım kalan işeri tamamlamak için daha uygun zamanlardır. Ancak içe dönen enerji, insanlarda pasif agresif tutumlara neden olabileceği için, kontrol edilemezse öfke patlamaları, şiddet, krimialite gibi olaylara neden olabilir. Bu yüzden Mars retrosu için iki ucu kesin bıçak diyebiliriz.

Mars Scaut etkisi:

Mars retrosunun doğru analizi için retro yaptığı burcun iki yıl önceki ileri hareketinin doğru yorumlanması gerekir. Bu yıl 28 Haziran ayında Mars kova burcundaki retroya başlayacak. Kasım- Aralık 2016 tarihlerinde Mars kova burcundayken o dönemde yaşanan olaylar, bu retro döneminde daha belirgin, daha net, sınayıcı bir şekilde ortaya çıkacaktır. Bu yöntem karma astrolojisinin klasik bir kehanet yöntemidir. 2.5 yılda bir gerçekleşen Mars retrosunun burcu bu yüzden büyük önem taşır.

28 Haziran 2018 de Mars, kova burcunda geri hareketine başlayacak. Bu Retro hareket 27 Ağustos 2018’ de kadar oğlak burcunda sona erecek. Retronun başlangıç anı haritasında Mars’ın aldığı açılar önemli.

İstanbul, 28 Haziran 2018 Saat 12:00 anın haritası:

Kova burcu, özgürlük, isyankarlık, göç ile alakalıdır. Ama Genubik Jüpiter ile birlikte kovanın yönetici gezegeni Uranüs’ün Retro Mars’a kare yapması, bastırılmış öfke ve isyanın enerjisinin dengesizleşmesine, abartılmasına neden olurken, ciddi engellemeler ile karşılaşacağını gösteriyor. Bu da kaza, kavga, ani patlamalar olarak kendini gösterebilir. O yüzden temkinli olmak, zarar görmemek adına dürtüsel değil, sağduyulu davranmak gerekmektedir.

Mars’ın retrosuna Jüpiter, Satürn, Plüton retroları da eşlik edecek. Güney Ay Düğümü ile kavuşan Mars, geçmiş karmik problemlerin gündeme geleceğini ve bir hesaplaşma yaşanacağını bize gösteriyor.

Bu etki, tüm dünyada etkisini gösterirken özellikle Ortadoğu ve Türkiye’de daha keskin olaylara sebebiyet verebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir