ASTROLOJİDE TAKIMYILDIZLAR VE SABİT YILDIZLARI ANLAMAK

Gökyüzünde 88 takım yıldızı bulunur. Bu takımyıldızların her biri sabit yıldızlardan oluşur. Bunlar gökyüzünde arsalar gibidirler. Bir takım yıldız birkaç sabit yıldızdan oluşur. İşte bu sabit yıldızların aralarında birleşerek oluşturdukları takımyıldızların yani göksel arsaların astrolojik anlamlandırması çok önemlidir. Bu takımyıldız mitolojileri ve içindeki yıldızların bulundukları burçlar ile birlikte yorumlanır.

Ayrıca takım yıldızların birbirleri ile bağlantı noktaları çok önemli olduğu için birkaç takım yıldız gökyüzünde birleşik çalışabilir. Bu nedenle birbirlerinden farklı görülen burçların ve sabit yıldızların, aslında alt bantta bağlantılı olduğunu gösterir. Ortaçağın ünlü astrologları Cornelius Agrippa ve Marcus Manilus (Astronomica)  takımyıldızlar arasındaki bu bağlantı noktalarından eserlerinde bahsetmiştir. https://en.wikipedia.org/wiki/Astronomica_(Manilius)

CORONA AUSTRALIS TAKIM YILDIZI

Corona “Taç” demektir. İsmi M.Ö 2500 yıllarına dayanır. Corona Australis Southern yani güney yarım küreye ait bit takım yıldızdır. Güney yarım küre sabitlerindeki gezegen aktivasyonlarının kuzey yarım küreye yansıması olumsuzdur.

Oğlak burcunun farklı derecelerinde bulunan 12 adet çok da parlak olmayan yıldız kümesinden meydana gelir. Oğlak burcunda 6-14 derece arasındaki etki gösterse de, sarmal bir takım yıldız olduğundan 22-26 derece oğlakta da etkisi belirgindir. Kadir derecesi 4.1 civarı olan bu yıldızlar tek başlarına etki güçlü etki göstermese de hepsi bir arada stelyum içeren gezegenlerle birlikte olduğunda, güçlerini çok artacak şekilde etki gösterir.

YAY TAKIMYILDIZI VE CORONA AUSTRALIS TAKIM YILDIZI

Corona Australis, kuzeyde Yay(saggitarus) takım yıldızı, batıda Akrep (scorpion), yılan (serpents) takım yıldızı güneyde Telescopium ve güneybatıda Ara ile çevrili küçük bir takımyıldızdır. Bu nedenle Corona australis takım yıldızı akrep takım yıldızı, Yay takım yıldızları ile bağlantı noktalarına sahiptir. Corona yay takım yıldızının semboliği olan yaralı şifacı Chiron’un tacı olarak kabul edilir.

YAZ ÜÇGENİ

Yaz mevsiminde güneş battıktan hemen sonra, doğu ufkunda üç parlak yıldız görürsünüz. Bu üç parlak yıldız VEGA (16 derece oğlak), DHENEB (18 derece oğlak), ALTAİR (0 derece kova) dır. Bu yıldızların sahip olduğu takım yıldızlar birbirlerine komşu olup, ortak bağlantı noktalarından dolayı birleşik çalışmaktadır.

Vega Lyra-Çalgıcı takım yıldızının, Dhenb Cygnus- kuğu takım yıldızının Altair ise Aquila-kartal takımyıldının alfa sabitleridir. Etkileri çok kuvvetlidir.

Bu yıldızları da önemsiyoruz. Çünkü Ekim 2019 dan beri Satürn bu yıldızlar üzerinde transit hareketleri sırasında önemli göksel olaylar meydana geldi.

Kuzey yarım küredeki yaz üçgeni ile güney yarım küredeki Corona Australis, yay (saggitarus) takım yıldızı ve yılan (serpents) takım yıldızları aynı anda Pluto Satürn Jüpiter Mars geçişleri ile birleşik çalıştı.

11 kasım 2019 da Merkür geçişi oldu.

Merkür’ün 21-19-15 akrepteki retro haraketi ile  Unukalhai, Zuben al Shemali, Zuben el genubi hattında olan bir Merkür tutulması oldu. Corona yılandan yarasadan bulaştı. Yılan ve yılangillerden yayılan hastalık, intiharlar… Bu önemli bir sembolik. Bu aşamada Satrün 15 derece oğlakda Vega daydı. Satürn buna 60 derece yaptı. Koruyucu etki ile Çin’de ve lokal kaldı.

26 Aralık 2019 daki güneş tutulmasında Satürn Dheneb deydi. Dhenep kara kuğudur. Öngörülemeyen ani gelişen olayları temsil eder. Aralık Güneş tutulması bu nedenler salgının ve ekonomik ve siyasi göstergelerin beklenmedik bir aşamaya girdiğini gösterdi.

22 mart satrün kova geçişi ile de virüs salgının üçüncü aşaması devreye girecektir. Satürn 3 yıllık kova döngüsüne girdiği ingress haritada Altair sabitinde. Altair uçaklar, göçmen kuşlarla alakalıdır. Salgının yayılımcı ve yıkıcı etkisini temsil ediyor. Amerikan kartalı olarak bilinen Altair, başta  Amerika olmak üzere salgının tüm dünyaya daha da yayılacağını gösteriyor. Bu nedenler Yaz üçgeninin son aşaması Satürn kova Altair ile gerçekleşecek.

Akrep burcunda meydan gelen Merkür tutulması, ardından yay takım yıldızındaki gezegen geçişleri, Chiron’un tacı (Corona Australis) üzerindeki stelyumlar, aynı zamanda Vega- Deneb- Altair hattındaki Satürn transitleri ve stelyumlar tüm bu hatlar, eş zamanlı çalışarak insanlık üzerinde kollektif bir etki meydana getirmiştir.

PLUTO

Tüm bunlar gerçekleşirken Pluto 2024 yılına kadar 22 derece oğlak ile 29 derece oğlak burcunda bu hat üzerinde transitine devam edecek. Dönem dönem diğer gezegenlere tekrar kavuşurken, bazen de kare karşıt etkilerle Corona Austalis takım yıldızının (salgın hastalık) ve oğlak ile ilgili semboliklerin (büyük şirketler, güçlü iktidarların yok olması) etkisini tetiklemeye devam edecektir.

URANÜS

Ayrıca bu denklemdeki başka önemli husus ise boğa burcundaki URANÜS. Uranüs çok gariptir, onu yönetmek zordur. Marjinal, dengesiz, öngörülemeyen bir gezegendir. Mitolojide Titanların devamı olarak hala etkisini sürdüren ayakta kalan bir gezegen olarak bilinir. Bu da Olimpos tanrılarıyla, Titanların savaşının devam ettiğini gösteriyor. Uranüs diğer Olimpos tanrılarının kurduğu sistemin düzenini bozacaktır.

Uranüs tek başına bile sevmediği kararlı ve sabit boğa burcunda sahip olduğumuz alışkanlık maddi değerler ile toprak hareketleri üzerinde ani gelişmeler yaratır.  Ve Uransü Satürn kova geçişi sırasında satrün ile kare açısı gergin enerji yayıyor. Uranüs ile satrün arasındaki gerilim, sadece virüs değil, ekonomik anlamda para piyasalarında da dönüşümün işaretlerini veriyor. Bunun yanında depremsel hareketleri de bu üç yıl içinde tetikleyecektir.

CHİRON

Chiron’u unutmamak gerekir. Corona australis, yay takım yıldızı ile komşudur. Ve bu iki takımyıldızın bağlantı noktaları birbirleri ile ilişki halinde. Aslında buradaki corona (taç) Chiron un tacıdır. Chiron yaralı şifacıdır.

(Detaylı bilgi için: http://astrolojitutkusu.com/astroloji-ve-chiron/ )

Satürn kova geçişinin hemen akabindeki 24 mart koç burcundaki yeni ayda Chiron, düğümlere kare açıda, yaşana acıyı yarayı uzunca bir süre (en az 3 yıl) gündemde tutacağını gösteriyor. Aşı ve tedavi için Chiron un Neptün ve Jüpiter ile olumlu açıları önemli. İçinde bulunduğumuz yıl içinde Chiron’un bu gezegenlerle olumlu açısı bulunmuyor. Bu da henüz 2020 de tedavi yöntemleri konusunda somut bir gelişme olmayacağını, insanlığa bunun tedavisi için erken olduğunu gösteriyor.

Türkiye’nin doğum haritası bu etkilerden nasibini alacaktır. Kişisel anlamda Hastalık ve ekonomi konusunda temkinli olmak, risk almamak çok önemli. İçinde bulunduğumuz durumun ciddiyetini kavramak zorundayız.

ERİS

Eris bir astroiddir.  Düzen bozucu, ayrıştırıcı, ikiye bölücü bir etkisi vardır. Çatışma sonucu düzenin bozulması için uğraşır. Sistemde böylece ikilik kavgayı, kavga kaosu, kaos düzeni getirir. Astrolojide Eris efekti olarak tanımlanır.

Ancak Eris’in “Androcasia” dediğimiz yapısı vardır. Gökyüzündeki Pluto ile tam partil kare açıda. Bunun anlamı  toplumsal olarak zarar görmektir.

Bundan sonra ne olacak?

Satürn kova burcunda. Ancak 1 Temmuz 2020 den sonra Retro yapacağından oğlak burcuna girecek. Ve aralık sonuna kadar oğlakta önce Retro, sonra ileri hareketini sürdürecek. Satürn ile birlikte Jüpiter de oğlak burcunda Retroya girecek. Böylece, Corona Australis takım yıldızı üzerinde tekrar aktif bir şekilde buluşacaklar.

Bu demektir ki de javu yaşayacağız. Hazirandaki iki, temmuzdaki bir tutulma ile, Venüs Merkür Retroları bu noktada çok önemli. 2020 yaz aylarında hem kollektif hem kişisel gezegenler retroda. Bu kadar çok retro ve oğlak stelyumu eş zamanlı tarihte oldu mu? En az 1000 yıl geriye gittiğimde böyle bir göksel görünüm bulamadım açıkçası.

Kişisel anlamda haritaların çok detaylı incelenmesi gerek. Geçmişin hataları geçmişin yanlışlarını bedellerin ödeyeceğiz toplumsal olarak. Sağlığınıza iyi baktınız mı? Kendinizi korudunuz mu? Kurallara uydunuz mu? Seçimleriniz davranış kalıplarınız ne kadar doğruydu?

Ama toplumsal anlamda yaşananlar kolay olmayacaktır. Tüm dünya üzerindeki iktidarların, büyük şirketlerin, geçmiş yönetimlerinin sorgulandığı, doğru ve yanlışın hesaplarının kesilmeye başladığını göreceğiz.

Karmik olarak ise bir geçmiş tarihlerdeki bilinçaltımızda kayıtlı travmalarıyla yüzleşeceğiz.

Bu nedenle,

8 Nisandaki terazi burcundaki pluto kareli dolunay, tam partil gerçekleşen Mars Uranüs karesi

Devamında 14 Nisan 2020 Güneş Pluto kareli, Merkür Chiron kareli ilk son dördün haritası,

23 Nisandaki Uranüs kavuşumlu boğa yeniayı

13 Mayıs 2020 – 25 Haziran 2020 Venüs retrosu ile eş zamanlı gerçekleşecek 21 haziran  0 derece yengeç burcu güneş tutulması

18 haziran 2020 – 12 temmuz 2020 Merkür yengeç burcu retrosu

15 haziran 2020 Mars Chiron kavuşumu Merkür karesi, Güneş Pluto karşıtlığı Haziran ve Temmuz ayları başta olmak üzere sert etkiler barındırıyor.

Önemli göksel bir görünüm ise 10 eylül 13 Kasım ekim 2020 Ve Mars retrosu…

Özellikle 16 Kasım 2020 terazi yeni ayı, çok çok önemli…Güneş Pluto Retro Mars ın T kare oluşturduğu bu konum yeni bir hastalık (ikinci dalga da olabilir) ve ekonomik kriz dalgasını gösteriyor. Pluto jupiter ve Satürn Deneb ve Corona australis üzerinde kavuşarak retro Mars ile sert görünüm yapacaktır.

Biraz rahatlama için Pluto Satürn Jüpiter’in birbirinden ayrılması lazım. Üçü de retro yapacağı için oğlak burcundaki bu stelyum 2020 sonuna kadar devam edecek.

27 Aralık 2020 ‘daki Satürn Jüpiter kavuşumu çok önemli bir açı. Buna sahip kıran denir. Kova burcunda gerçekleşen bu kavuşumun Chiron ile olumlu açısı hastalık tedavisinde somut gelişmeler olacağını gösteriyor. 2021 en azından bu konuda daha umut verici.

Sonuç olarak 2020 yılındaki plutonik dönüşümünü şimdiden ciddiye almak önemli…

Hilal Çetinkaya

Oğuzhan Ceyhan Astroloji Ekolü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir