Satürn Transitleri 4. Bölüm

SATÜRN TRANSİTLERİ

Satürn’ün doğum haritasında kendine ait bir döngüsü vardır. Bir saat gibi çalışır. Doğum Satürn’ümüz ile göksel Satürn arasındaki bağlantıya “Satürn Döngüsü” denir. Satürn zaman tanrısıdır. Zamanı geldiğinde sınavlar, ödüller, karmik hesaplaşmalarla hayatımız boyunca bizi test eder, zorlar, kısıtlar. 2.5 yılda bir burç değiştirir. Bir haritayı 28 yılda bir dolaşır. 7 yılda bir de kendi haritamızdaki Satürn ile kavuşum, karşıt, kare yapıp kontak kurarak hayatımızdaki dönüm noktalarını belirler. Olumlu açılarda ise eğer sınavlarda başarı sağlarsanız kalıcı bir şekilde ödüllerini verir.

0-7 yaş Bebeklik ve oyun çağında transit Satürn natal Satürn ile kare, 

7-14 yaş Çocukluk çağının bitişidir. Satürn Satürn karşıtlığı,

14-21 yaş Ergenlik çağının bitişidir. Satürn Satürn karesi,

21-28 yaş Gençlik döneminin bitişi, olgunlaşma dönemi. Satürn Satürn kavuşumudur.

Bu yaş döngüleri çok önemlidir. 28 yaştan sonra 36-42-49-56… yaşlarda aynı döngü devam eder. Bir kişinin 28 yaş döngüsü olan Satürn’ün ilk turunu tamamlaması çok önemlidir. 28 Yaş döngüsünü henüz tamamlamayanlar için hayat olgunlaşmak adına henüz eksiktir.

SATÜRN KARMİK SİKLUSU

Bütün Hint dini metinlerinde, insanın başlangıcı bilinmeyen bir andan beri sonsuz bir doğum-ölüm döngüsüne (samsara) maruz kaldığı kabul edilir. Bu sonsuz döngüye yol açan şey ise, karma düşüncesidir. Karma, insanların iradi ve bir karşılık bekleyerek yaptıkları her eylemin, onların hayatlarında ister yaşarken isterse de öldükten sonra karşılığının görülmek zorunda olduğuna dair inançtır. Karmanın yol açtığı sonuçlar etkisini gösterirken insanlar tekrar eylemde bulunmak zorunda oldukları için, biriken karmanın, dolayısıyla da insanın doğum-ölüm döngüsü/samsaranın sona ermesi neredeyse imkânsız bir hal alır. Bu döngüyü kırmak kurtuluşa ulaşmaktır.

Tüm felsefelerde ve dinlerin ezoterik bakış açılarında özgürleşmek, kurtuluşa ermek esas amaçtır. Özgürleşmek ve kurtuluşa ermek, İslam sufizminde felah, hidayet, fenafillah, vahdet-i vücut, Yahudi kabalizminde ga’al ve ge’ula, Hristiyanlıkta, salvation, liberation, Budizmde mokşa, Hinduizmde, nirvana olarak tanımlanır. Aralarında temel birtakım farklılıklar olsa da tüm bu kavramlar genel olarak kurtuluşu ifade eder. Bu, en eski Orfik gizemlerinden Eski Mısır bilgilerine kadar bilinmekte, insanlık tarihi boyunca farklı kollardan, ezoterik bir şekilde yayılmaya devam etmektedir.

Satürn döngüsünün karma ile anlamlandırılmasına “Satürn Karmik Siklusu” veya “Sati Diyagramı” denir. Astrolojik kavram olarak Satürn hareketleri ruhun, tekamül edip özgürleşmesi için çalışan çok önemli bir amagramdır. Satürn “mokşa” ya hizmet eder.

Satürn Karmik Siklusu nasıl çalışır?

Doğum haritasında eğer Satürn bir gezegeninle özellikle de kişisel bir gezegen ile kare karşıt 150’lik bir açısı varsa bu hayatınızın apex noktasıdır; signifikatördür. Transitte bu gezegen üzerine geldiğinde geçmiş hayatta yapılmış yanlışı yeniden yapmak için tuzak kurar. Size bu hayatta benzer konularda deneyimler yaşatır. Geçmiş yaşamla alakalı teatral olaylar, roller getirir. Tezahürler yaratır. Bu olaylar geçmişte yaptığın davranışların olumlu ve olumsuz yaptıklarının bu hayata yansımasıdır. Aslında bunlardan bir şeyler öğrenmeni bekler. İçimizdeki karanlığı ve gölge yanları çözüp iyileştirmemizi ister.

Transitte geçişi sırasında, eğer kavuştuğu gezegen retro ise daha sert olaylar zorlu hesaplaşmalar yaşatır. Geçmiş karmik sorunlarla yüzleştirirken, bu sorunları çözme fırsatı da verir. Ama insanların farkındalıkları düşük olduğu için bu tuzaklardan kurtulması zordur.

Genelde bu hesaplaşmaları Venüs ve Mars üzerinden yaşatır. Satürn Venüs’ü de Mars’ı da sevmez. Çünkü Venüs ve Mars’ta genelde süper ego yoktur. Kontrolsüz içgüdüler nedeniyle yapılan hatalar bu bölgeden geldiği için Satürn bunları terbiye etmek için çalışır. Amacı bu gezegenleri kristalize etmek ve saflaştırmaktır. Kısaca söylemek istediği şey şudur: Bakış açını değiştir. Sevginde, değer duygunda, yaşam enerjinde yani Venüsyen ve Marsiyen konularda yanlış yoldasın, hatalısın, disiplinsizsin, suçlusun.

Ve Satürn Güneş ya da natal Satürn üzerinde geldiğinde yaratmış olduğu tuzağın sonucu bedel ödedir. İşte bu bedeller de maddi zararlar, kayıplar, fiziksel acılar, hastalıklar, kazalar olarak ortaya çıkar. Kısaca kimliği dağıtır. Ama yavaş hareket ettiği için belki beş yıl belki de üç yıl önceki sınavların sonuçlarını yaşadığınızı anlayamaz, bağlantı kurmakta zorlanırsınız. Bu yaşadıklarınız acı, üzüntü olarak algılarsınız. Aslında yaşadıklarınız ruhunuzun tekâmül edip gelişmeye çalışmasından başka bir şey değildir. Çünkü Satürn, ruhunuzun neye ihtiyacı olduğunu, nerede eksik olduğunu çok iyi bilir.

Tüm bu sistemin amacı gelişim ve ilerleme üzerinde olduğundan, iyicil ya da kötücül düşünce hatalı bir bakış açısıdır.

Hilal Çetinkaya

Oğuzhan Ceyhan Astroloji Akademisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir