PEGASUS KARESİ

PEGASUS KARESİ

Pegasus ve Andromeda Takım Yıldızlarından bazı yıldızlarının bir araya gelerek oluşturdukları göksel kareye “Pegasus Karesi” denir.

Markab 24 derece balık (Alpha Pegasus)

Scheat 29 derece balık (Beta Pegasus)

Alpheraz 14 derece koç (Alpha Andreomeda)

Algenib 9 derece koç (Gama Pegasus)

Bu derecelerde bulunan sabit yıldızlar faklı takım yıldızlar içinde kabul edilse de birbirleri ile birleşim noktalarıyla göksel bir kare oluşturarak, gökyüzünde bir işaret veya göze çarpan bir desen meydana getirirler.

Bu göksel kare neden önemlidir?

Bu kareyi oluşturan sabit yıldızların herhangi birisi üzerinde gezegen geçişi, hepsinin aynı anda çalışmasına neden olur. Birleşim noktaları nedeniyle bu sabitler birleşik çalışır.

2020 yılındaki tutulma ve transitler bu göksel karenin üzerinde meydan geldiği için, bu karenin astrolojik ve mitolojik anlamları büyük önem taşıyor.

PEGASUS MİTOLOJİSİ

Mitolojide, Medusa ve Poseidon’un oğludur. Perseus tarafından kafası kesilerek öldürülen Medusa’nın kafasından ya da toprağa sıçrayan kanlarından doğmuştur. Rengi tamamen beyazdır ve uçmasına olanak veren iki büyük kanadı vardır. Uçarken havada koşan at gibi görünür Pegasus doğar doğmaz yeryüzünden ayrılmış ve tanrıların diyarına uçmuştur. Zeus’un yıldırımlarını getirme görevini üstlenmiştir. Pegasus Medusa’nın iyi yönünü temsil eder. Oğludur. Ama ehlileştirilmesi gerekir. İçinde Medusa (Algol) vardır çünkü.

Pegasus’a binek olarak Olympos tanrıları dışında hiç kimse binemezdi. Tanrı Zeus’un oğlu Pegasus’a binerek Andoromeda’yı kurtarmıştır. Bu kural ölümlüler içinde ise genç bir savaşçı olan Bellerophon için istisna olarak bozulmuştur. Pegasus, onu ateş püskürten Chimera’ya karşı savaşa süren Bellerophon tarafından evcilleştirildi. Bunun için ona Zeus’un kızı tanrıça Athena yardım etmiştir.

Bellerophon birçok mitolojik düşmana karşı Pegasus sayesinde zafer kazanmıştı. Bu nedenle herkesi tarafından saygı duyulan bir kahraman olarak anılmaya başlandı. Ancak bir süre sonra yersiz bir gurura kapılarak kendini tanrı yerine koyma cüretinde bulundu. Hatta bunda o kadar ileri gitti ki, bir gün Pegasus’un sırtına binerek Olympos’a çıkmayı bile denedi. Kazandığı zaferlerden sarhoş olan genç adam çok geçmeden Zeus’un gazabına uğradı. O güne kadar kendisine yardım etmeyi sürdüren Zeus, sınırı aşan Bellerophon‘un bindiği Pegasos’a bir at sineği musallat etti. Atın kuyruğunun altına yerleşen bu sinek Pegasos’u ısırır ısırmaz çılgınca koşan at sahibini üzerinden attı. Gözden kaybolana dek yukarıya çıkmış olan Bellerophon büyük bir hızla yere düşlü. Bir zamanlar düşmanlarının sesinden bile korktuğu kahraman hayatının sonuna dek boş yere kapıldığı gereksiz gurur yüzünden tanrılar tarafından lanetmiş sakat ve kör birisi olarak yaşadı. Anlatılanlara göre insanlardan o kadar korkar hale gelmişti ki, ölene dek yalnız başına sefil bir hayat sürdü.

Zeus’un bir ölümlü için sınırlarını fazlasıyla aşan Bellerophon’u cezalandırması, ilahi otoriteye yapılabilecek her türlü başkaldırının, hırsın kibrin sonucudur.

ANDROMEDA MİTOLOJİSİ

Andromeda, Etiopya kralı Kepheus ve Kassiepeia nın kızıdır. Kraliçe güzelliği ile ilgili o kadar kibirlidir ki, deniz perileri Nereuslardan bile daha güzel olduğunu iddia eder. Bunun üzerine Poseidon öfkelenir ve ülkeyi yok etmesi için bir canavar gönderir. Kral ülkesinin kurtarmak için bir kâhinden yardım ister. Kâhin ise ülkenin kurtulabilmesi için, kralın kızı Andromeda’yı canavara kurban etmesi gerektiğini söyler. Bunu üzerinde istemeyerek de olsa kral Kepherus, kızı Andromeda’yı bir kayaya zincirler ve ejderhaya sunar.

Yunan mitoloji kahramanı Perseus kanatlı atı Pegasus ile gökyüzünde dolaşırken, zincirlenmiş olan Andromeda’yı görür, ona aşık olur. Babasına evlenmelerine izin verirlerse canavarı öldüreceğini söyler. Kral bunu kabul eder. Perseus canavarı yenerek Andormeda’yı kurtarır; onunla evlenir. Evlenecekleri sırada eski nişanlısı düğünü basar. Ancak Perseus onları da yener ve mutlu olurlar.

ASTROLOJİDE PEGASUS

Bu nedenle Pegausus takım yıldızında bir gezegeniniz varsa, çok güçlü olursunuz. Markab (24 balık) ile bağlantı varsa bir yerlerde onur, ün, sosyal çevrede zenginlik, başarı ve ego yükselişi vardır.   Ancak Egonuzu kontrol etmelisiniz. Yoksa kötü bir şekilde cezalandırılırsınız. Müthiş bir kazık yersiniz. Ayrıca bu bölgedeki gezegenler güçlerine göre mesela Jüpiter Venüs ile şans verirken, Mars Satürn ile daha olumsuz bir yerleşimdir. Ancak her zaman harita bütünlüğü için değerlendirilmelidir.

Bir at sineği ile yok olan bir hayat. Mitolojide sahip olduğu gücün ve yeteneğin basit bir sineğin atını rahatsız etmesiyle en tepeden en aşağı düşmesinin hikayesidir Pegasus ve Bellerophon. Bu yüzden güç, iktidar, kariyer, başarı, güzellik veya zenginlik sahibi olan bir çok kişinin ve kurumun sahip oldukları, güç sarhoşluğu, kibir, hırs ile yaptıkları hatalar sonucu yok oluşlarını ve değersizleştiklerini göreceğiz. Hatta bazen basit bir söz, bazen küçük bir hata, yok oluşa giden yolu açacaktır.

Pegasus Algol un oğludur. Plüton ve Jüpiter 23-26 derece boğa burcundaki, Algol yıldızına 120’lik yaparak Algoloid dereceyi tetiklemekte. Bu doğum haritasında olumlu Algoloid derecesine sahip kişi ve kurumların da çok büyük güç kazanacağı anlamına da gelir. Bu yüzden 2020 yılı güç dengelerinin tamamen değiştiği bir dönemdir.

Bu etki 23-26 boğa, balık, başak, akrep burçlarında gezegenleri olanları güç sahibi yaparken, 23-26 derece koç, ikizler, yengeç, aslan, terazi de bulunan gezegenleri sert etkileyebilir. Ancak bunlar tek gösterge değildir. Gezegenlerin bulundukları burçlar, yücelimde veya yönetici konumda olup olmamaları ve sahip oldukları açı kalıpları ile beraber çok detaylı incelenmelidir. Doğum haritasının bütün olduğu unutulmamalı, ayrıca diğer gezegenlerin transitleri de takip edilmelidir.

Alpheratz

Astrolojideki 14 derece koç burcu derecesinde Alpheratz sabit yıldızı bulunur. Alpheratz Andromeda dediğimiz bölgeyi temsil eder. Jüpiter Venüs karakterindedir. Bir an önce evlilik arzusuna sahip kişilerin haritalarında belirgindir. Bu sabit yıldız, kadında Ay, Venüs, ile aynı zamanda güzellik, zerafet ve şans verir. Birlikteliklerde ise tecrübesizlik ve dürtüselliğe neden olur. Erkekte Mars ile fiziksel güç, cesaret, başarı, zenginlik verir. Ancak genel olarak olumlu ve şanslı bir yıldızdır.

Pegasus Karesi ile aktiflenecek olan bu sabit yıldız ise, ruh eşleri ruh ikizleri ile ilgili karşılaşmaları, tanışmaları ve evlilikleri de gösterir. Ancak bunların yaşanması için doğum haritalarında karmik hak ediş göstergelerinin olması gerekir. Eğer bu göstergelere sahip değilseniz hayatınızda yanlış ilişkiler sonucu zarar görmek, aldanmak aldatılmak gibi konular gündeme gelebilir.

Hilal Çetinkaya

Oğuzhan Ceyhan Astroloji Akademisi

Kaynak: Ders notları

Robert Graves, Yunan Mitolojisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir