KARMİK VE PSİKOLOJİK ASTROLOJİDE SATÜRN-Satürn evlerde

Karmanın Lordu Satürn, hayata gelme sebebimizdir. Bir doğum haritasında bulunduğunu yer komplekslerin, karmaşaların ve tıkanıklıkların olduğu bölgedir. Satürn kişilerin nerelerde zorlanacağını (kompleks) ve belli noktalarda kaderin nasıl şekilleneceğini (a-kompleks) gösterir.

Satürn neden kompleks yaratır? 

Çünkü geçmiş yaşamlarda hatalar ve davranışlar vardır. Bu hatalar ve davranışlar, Satürn’ün yerleştiği ev ve burç kombinasyonlarıyla beraber bir kompleks olarak işaretlenir.

Bu kompleks kişinin hayatında özerk bağımsız bir alan gibi, bilinçli aklını yönlendirir. Jung’a göre, “İnsanlar komplekslere sahip olmaz, kompleksler insana sahip olur.”

Satürn tıkanıklık yaratıyorsa, nasıl gelişebiliriz?

Karmik astrolojide Satürn’ün bulunduğu yer, ruhumuzun eksik ve zayıf yönüdür. Bu eksikliği yaşam boyunca onarmak zorunda olduğumuzdan, aslında doğru anlaşıldığında gelişmemiz için itilim yaratan bir faktördür.

Psikolojik olarak baktığımızda benzer bir düşünceler ile karşılaşırız. Freud, Adler ve Jung kompleksler konusunda çeşitli görüşler öne sürmüştür. Freud tıkanıklıkları cinselliğin bastırılması ile açıklarken, Adler güç kompleksi kavramını üzerinde yoğunlaşmıştır. Jung ise komplekslerin çok çeşitli olduğunu ve bunların yaşam enerjisinin (libido) kaynağını oluşturduğunu belirtmiştir.

Jung, komplekslerin yokluğunda ruhsal etkinliği durma noktasına yaklaşacağı merkezi noktalar olarak tanımlar. Bu nedenle tüm olumsuz özelliklerine rağmen kompleksler ruhun gelişim için gerekli bir enerji alanıdır.

Jung’a göre bilinçdışı komplekslerini keşfeden bunların kölesi olduğunu fark eden birey bu zincirleri kırıp köleliğinden kurtulabilirse, özgür bir birey olarak yeni bir varoluşsal sürece girer. Kompleksler, fark edilip yüzleşilmezse hayat amacımızdan saptırarak kişilik bölünmesine sebep olurlar. Devamında da psikolojik sorunlar, yaşamsal krizler yaşarız.

Satürn’ün olumsuz özellikleri, hoşgörüsüzlük, tutuculuk ve tıkanıklık iken, olumlu özellikleri sorumluluk sahibi olma, düzenlilik ve öz-disiplindir. Bu iki kompleks ruhta denge halindeyken zarar verici olmaktan çıkarlar. Böylece ruhsal bütünlüğe ulaşırız.

Kişi kompleksini fark edip yüzleşirse, bir a-kompleks yapı geliştirir böylece ruhsal gelişiminde ilerleme sağlar. Önemli olan bunun tespit edilmesidir. Satürn ün bulunduğu ev, komplekslerimizin bulunduğu yer, karşısındaki ev ise a-kompleks yapı geliştirdiğimiz, yani maksimum gelişeceğimiz yerdir. Böylece o kompleksle karşı, karşıt bir kişilik özelliği gösteririz.

Doğum haritasında bulunduğu yerde en iyi burç ve en iyi kombinasyonda bile sıkıntı, tıkanıklık yaratır. Güçlü burç ve iyi açılar bu sorunları çözme konusunda kişiye destek olurken, zayıf ve kötü açılarda kişinin daha da zorlanmasına neden olur. Her durumda amacı, hayat planında gelişmek zorunda olduğumuzu anlatmaktır.

-Yöneticisi olduğu Oğlak ve Kova’da güçlü,

-Karşıtları Yengeç ve Aslan’da zararlı,

-Yücelimde olduğu Terazi’de güçlü ve olumlu,

-Düşük konumda olduğu Koç’ta zararlıdır.

SATÜRN EVLERDE

Karmanın lordu Satürn’ü yerleştiği ev ile yorumlamak sadece bize fikir verir. Satürn’ün

Bulunduğu burç,

Derecesi,

Kavuşum yaptığı sabit yıldız

Açı yaptığı bağlantılı gezegenler

Oğlak ve kova evlerinin konumları

Retro-İleri-S pozisyonlarını işin içine kattığımızda anlamı birdenbire çok farklı bir boyut kazanabilir.

Satürn 1.evde: Buradaki sorunlar sakatlık, fiziksel sorunlar, bedensel ağrılar gibi komplekslerdir. Kişinin fiziksel olarak kendini beğenmemesi de Satürn 1.evde kendini gösterir. Aşırı derecede kendine odaklanmak yerine ilişkiler ve evlilik yoluyla, diğer insanlarla dengeli ilişkiler kurup, empati yaparak kendini geliştirirse bu komplekslerden kurtulabilir. Böylece kendini sevmeyi ve olduğu gibi kabullenmeyi öğrenerek ruhsal bütünlüğünü sağlayabilir.

Satürn 2.evde: Öz değer duygusunda sorun olduğundan yaratım, üretim ve para kazanma konusunda, tıkanıklıklar kompleksler verir. Dünyevi ve beşeri hazlara aşırı bağımlıdır. Bunu fark edip, ruhsal evrimini sağlayacak konulara yönelmeli. Bunlar cinsellik, ölüm, gibi konular olabilir. Diğer insanlarla bütünleşme, ruhsal konularda dönüşmek, başkalarının kaynakları ile kendini birleştirmek yoluyla, ruhsal bütünlüğe ulaşırsa kendi değer duygusunu oluşturabilir.

Yeteneği ve içsel yaratım enerjisi toplumsal beklentilerin dışında olduğundan, üretemez veya para kazanamaz. Zorunluluk veya toplum baskısı ile seçilen meslekler yüzünden sevmediği alanda çalışanlarda çok görülür. Bu nedenle ruhuna uygun mesleği keşfedip genç yaşta azimle onun peşinden giderse maddi kaynaklarda düzelme sağlayabilir ve ruhsal bütünlüğüne ulaşabilir.

Satürn 3.evde: İletişim ve zihinsel düşünme sorunları, kardeşlerle ilgili problemler tıkanıklıklar yaşayarak gelişir. İlköğretim sorunları belirgindir. Aslında toplumsal beklentilerin dışında bir bilgeliğe sahiptir. Kendini farklı kültürler, farklı inançlar, felsefi konularda ifade ederek ruhsal bütünlüğünü sağlayarak öz gelişimini tamamlar.

Satürn 4.evde: Kök ailesi ile ilgili sorunlar, ebeveynlerinden yeterli destek görememek, ayrılıklar, onların sağlık sorunları gibi tıkanıkları kompleksleri vardır. Bağımlılıklarından kurtularak, kendi hayatının otoritesi olarak kariyerinde tek başına başarı sağlama gücüne sahiptir. Bunu keşfettiği an, hayatının otoritesi olur. Kendi kök ailesini kurarak eksiğini tamamlar ve ruhsal bütünlüğe ulaşabilir.

Satürn 5.evde: Aşk, flörtler, çocuklar konularında tıkanıklıklar ve kompleksler yaşatır. Yaratıcılık konusunda kısıtlanırlar. Ego ve kibir konusunda sınavları vardır. Özellikle flörtlerinde onur kırıcı, güçlü egolarını ezecek sorunlar yaşarlar.

Toplumsal konunlar, arkadaş çevresi, grup çalışmalarında hizmet ederek, egosunu dengelemeyi başarırlarsa, ruhsal bütünlüğe ulaşabilir.

Satürn 6. Evde: Kölelik karmasıdır. Hizmet etmek, yardımcı personel olmak, birilerinin yanında çalışmak zorundadır. Patron olsa bile hizmet ederler. Konusunda uzman olmayan, ama çok yönlü ve takım ruhu içinde bir parçayı tamamlayan kişilerdir.  Aslında kendi içinde değerli bir kimlik olmalarına rağmen toplumun beklentisi olan uzmanlaşmayı sağlayamadığı için kompleks ve tıkanıklık yaşar. Bütünün bir parçası olduğunu, kollektife hizmet ettiğini fark ettiğinde, ruhsal bütünlüğe ulaşabilir.

Satürn 6.evde fiziksel sağlık sorunları detaylara yoğunlaşmak dolayı takıntılar verir. Buradaki tıkanıklıklar sonucu hatayı sorgulayan, hayata bütüncül bakarak, bilinçdışını anlamaya çalışırsa, hizmet ettiği alanlarda başarıyı yakalayarak ruhsal bütünlüğe ulaşabilirler.

Satürn 7.evde: Adalet karması… Aşırı vericilik de aşırı bencillik kadar zararlıdır. Sistem denge üzerine çalışır.

Toplumsal beklentiler nedeniyle genç yaşta evlilik yaparsa baskı ve tıkanıklık yaşar. Çünkü erken yaşlarda aşırı empatik, aşırı verici kişiliği nedeniyle, ilişkiler konusunda dengesi bozuktur. Kendi kimliğini ihmal etmesi, kendisini isteklerini fark edememesi nedeniyle kompleksler yaşar.  Eşiyle yaşayacağı sorunlar sonucunda kendini keşfetmeyi öğrenecek, çatışmalarla bireysel kimliği fazlasıyla gelişecektir. Ancak kendi arzuları ile yüzleştiğinde ve kabullendiğinde, doğru birliktelikler yaşayacak böylece ruhsal bütünlüğüne ulaşacaktır.

Satürn 7.ev bazı durumlarda geçmişte evlilik ve ilişkilerde haksızlıklar yaptığını, adaletsiz olduğunu da gösterebilir. Bu hayatta kendisine yapılan haksızlıklar ve çatışmalar kimliğini geliştirmek için itilim görevi görür. Kimliğini yeniden doğru bir şekilde yapılandırırsa, egosundaki dengesizliği düzeltirse sağlıklı ilişkiler kurmayı öğrenir. Böylece ruhsal bütünlüğünü sağlayabilir.

Satürn 8.evde: Cinsel takıntılar, cinsel farklılıklar, ölüm takıntısı, ameliyatlar, maddi kayıplar ile ilgili problemler yaşar. 8.ev karmik olarak zor bir ev olduğundan bu kompleksler ağırdır. Geçmiş karmanın günahlarını içerdiğinden gölge yönümüzü de gösterir.

8.ev ölüm ve yeniden doğum evi olduğundan üreme dürtüsünü de temsil eder. Bu yüzden cinsel yönden toplum beklentilerinin dışında bir cinselliğe sahip olmayı da gösterebilir. Bu nedenle kişiler cinsel farklılıklar yüzünden kompleks geliştirebilirler.

Vergiler, borçlar, miras konularında da tıkanıklık veya sağlık sorunları ameliyatlar gibi sorunlar yaşayabilir.

Dünyevi maddi değerlere yönelip, üretim yeteneği ile kendi kaynaklarını yaratabilirlerse, değer duygusunu oluşturabilir. Kendine güvenini bu şekilde kez inşa etmeyi başarırlarsa, farklılıklarından dolayı kompleksleri ile yüzleşip ruhsal bütünleşmeye ulaşabilirler.

Satürn 9.evde: Yüksek öğrenim, akademik eğitim, mahkemeler, inançlar konularında tıkanıklık ve kompleksler yaratır. Tıkanıklığın nedeni adalet hukuk konusunda tek yönlü düşünmeleri, inançlar konusunda ise fanatik ve sabit fikirli olmalarıdır. Kendilerine ait doğruları, inançları, etik anlayışları olmasına rağmen, bu değer yargıları yanlıştır.

9.ev Chiron (yaralı şifacı) ile bağlantılıdır. Bu nedenle yüksek öğrenim ile değil de manevi acılarla gelişirler. Doğru düşünebilme konusundaki bozukluk, manevi acı ile sağaltılır.

İnançlarını düşüncelerini sorgulayarak, bilgiyi inançla sentezlemeyi öğrenmeliler. Ancak bu şekilde şartlanmışlıklardan ve önyargıdan uzaklaşabilirler.

Bunun için sistematik bir şekilde temel eğitimler alarak, karışık zihinlerini yeniden yapılandırmaları gerekir. Analitik ve doğru düşünmeyi öğrenmeliler. Bunu başardıklarında, yazarak, eğitim vererek hem kendilerinin hem de çevrelerinin gelişimine fayda sağlarlar.

Bu sayede kendi doğruları dışında da gerçekler olduğunu algıladıklarında, yanlış inanç ve yargı kalıplarını kırarak, ruhsal bütünlüklerini sağlayabilirler. 

Satürn 10.evde: Güçlü ve sevdiği bir konumdadır. Özellikle iyi burç ve açılara sahipse, yöneticilerde, Ceo’larda, önemli politikacılarda, kariyerlerinde başarılı, disiplinli bireylerde sıklıkla karşılaşılan bir yerleşimdir. Satürn’ün bu evde olması, kişinin kendini gerçekleştirebilmesi için büyük fırsattır. İs hayatında tıkanıklıklara rağmen çok mücadeleci insanlardır.

Kompleksin temel nedeni, ebeveynlerinin, aile düzeninin toplumun başarı beklentisi yüzünden, yetersiz olduğunu düşünmeleridir. Bu nedenle genellikle erken yaşta çalışma hayatına başlarlar. Kök ailesi ile doğru bağlar kurma, onları doğru algılama, onların yetersiz olmadıklarını farkına varmaları gerekir. Bu bilince ulaşmalı, aşırı çalışma yüzünden, kendi kurduğu ailesini ve köklerinin sorunlarını ihmal etmemeli, dengeyi sağlamaları gerekir. Aile kavramının önemini fark ettiklerinde ruhsal bütünlüklerini sağlayarak gerçek başarıya ulaşırlar.

Satürn 11.evde: Toplumsal konularda, arkadaş gruplarında tıkanıklık ve kompleksler yasarlar. 11.ev hayaller evidir. Buradaki kısıtlanma hayal kırıklıkları yaşatır. Özlerinde sahip oldukları yetenekleri keşfetmeleri, bunları farkına varmaları gerektiği için sosyal gruplar içinde tıkanırlar. Bu sayede içe dönüp, sanat, müzik, yazarlık, bilimsel çalışmalar gibi bireysel yaratıcılıklarına odaklanmaları gerekir. Böylece kompleks yaratıcılık olarak ortaya çıkar. Bunu başardıklarında toplumsal kabulleniş başlar ve ruhsal bütünlüklerini sağlayabilirler.

Satürn 12.evde: Anlaşılması zordur. 12. Evdeki Satürn, bilinçdışına ulaşmak, kollektif alanı fark etmek, gizli olan şeyleri analiz etmek sentezlemek ve çözmek ile alakalıdır. Buradaki kompleksler ve tıkanıklar, bilmediğimiz konular olan bilinçdışındaki derinliklerin karmaşası ve belirsizlikleri yüzünden yaşanan korkulardır. Bu yüzden bilinçdışını fark edene kadar, ruhsal, psikolojik sorunlar yaşayabilirler. Eğer kişi, günlük iş yaşamı, günlük hayatın farkına varıp, idrak edip, günlük çalışma hayatında çok fazlasıyla ilerlerse, sağlığının düzeldiğini ruhsal sorunlarının azaldığını fark edecektir.

Doktor, hemşire, terapist olabilirler. Veya insanlara hizmet etmek, şifa vermek, yardım etmek gibi konularda kendini geliştirebilirler. Böylece farkındalığı yükseldikçe, bilinçdışı ve kollektif alan ile doğru bağlar kurarak yüzleşir ve ruhsal bütünlüğe ulaşabilir.

Hilal Çetinkaya

Oğuzhan Ceyhan astroloji ders notları

Jung Seçme Yazılar, Ed. Anthony Storr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir