ASTROLOJİDE RETRO VENÜS 3.BÖLÜM

Retro Venüs nedir?

Venüs’ün retrograde dediğimiz geri hareketi, göksel olarak Dünya ile Venüs’ün aynı çizgide olması, aynı zamanda da Venüs’ün Dünya’ya en yakın konumda bulunmasıdır. Bu durum yeryüzünden gözlemlendiğinde gezegenin geri gidiyormuş gibi görünmesine neden olur. Aslında Retro hareket dediğimiz olay, görsel bir yanılgıdır. Ancak bu konum astrolojik olarak önemlidir. Özellikle karma astrolojisinde retro gezegenler çok derin incelenir. Ruhun evrimi hakkında arketipsel anlamda ciddi bilgiler taşırlar.

Venüs’ün Dünya’ya bu kadar yaklaşması, onu en parlak ve güzel şekliyle gözlemlememizi sağlar. Ama gördüğümüz bu güzel gezegen Lücifer semboliğidir.

 

Retro Venüs’ün doğum haritalarındaki anlamı:

Güzelliğin ve sevginin gezegeni olan Venüs, her bir buçuk yılda bir 40 gün boyunca retrograde hareket eder. Bu, toplumun %8 civarında kişinin doğum haritasında Venüs’ünün retroya sahip olduğu anlamına gelir. Geri hareket eden bir gezegen, enerjilerinin içe doğru çevrildiği anlamına gelir.

Venüs, kişinin duygularından sorumlu bir gezegen olduğu için, Venüs’ü retro olan insanın enerjisini iç dünyasına doğru yaymasına neden olur. Bu da sorunlu durumlar yaratabilir. Kişi başkalarına karşı sevgi ifade etmede zorlanır, duygularını bastırır. Bu sağlıksız bir durumdur. İfade edilemeyen duygular, bir süre sonra psiko-somatik hastalıklara neden olur. Ayrıca kritik bir noktaya ulaştığında taşmalara yaşanır, duygusal patlamalar görülür. Kontrol edilebilir seviyede olsa bile kişi duygusal gel-gitlerden kurtulamaz

Kişi bastırılmış duygularından kurtulmak için yanlış kararlar verebilir. Duygularını özellikle aşk hayatında rastgele ilk gördüğü kişiye yönlendirebilir. Amaç duyguların hapishanesinden kurtulmaktır. Nereye gideceğinin bir önemi yoktur. Kişi yanlış seçimlerle kaderini şekillendirmeye başladığında genellikle hatanın kaynağını anlamakta zorlanır. Çünkü, C. J. Junk anlayışına göre,

“Bilinçaltındaki geri giden, içe dönük enerji, bilinçli olarak algılanamaz.”

Venüs retrosuna sahip olmak, değer duygusunu doğrudan etkilediği için zor doğum haritası pozisyonundan biridir. Kişi kendine güven eksikliği yaşadığından kolayca incinebilir. Bu da içe kapanma, asosyal davranışlar, suçluluk duygusu, sevgisizlik, karamsarlık, onaylanma ihtiyacı gibi olumsuz davranış ve duygulara neden olabilir.

 

KARMADA RETRO VENÜS

Kişilerin doğumu sırasında Retro olan herhangi bir gezegen, gezegenin hayatında belirttiği konuların, karma yoluyla önceki yaşamlarla güçlü bir şekilde bağlantılı olduğunu gösterir. Retro gezegenler geçmiş yaşamda yapılmış hatalardır aslında…

Kadında Venüs Retrosu iyi değildir, kötü karmadır. Bu kişiler önceki yaşamlarına ait sevgiyle ilgili karmik borçlara sahiptir. İlişkilerinde hayal kırıklıkları ve yanlışlar yapmışlardır. Bunlar zina, aldatma, aşk günahları, ahlak sorunları, ikili ilişkilerde değer problemleri, tutku kıskançlık cinayetlerine kadar birçok suçun varlığını gösterebilir. Bu yüzden Venüs retrosuna sahip bir kişi bu hayatta geçmiş yaşamlardan gelen tıkanmış yada problemli aşk ilişkileri nedeniyle, aşk ve sevgi ilişkileri ile tekrar sınanır. Bu hayatlarında da karşılıklı bunu dengeleyecekleri bedelli ilişkiler ya da travmatik olaylar yaşayabilirler. Bedel alırlar veya bedel veririler. Retro Venüs sahibi olan kadınlar çocuk sahibi olamama, aşk evliliklerinin bitmesi, aldatma, aldatılma, değer duygusunun bitmesi, sevgide çıkarcılık, para konusunda sıkıntı, iflaslar gibi venüsyen negatif olaylar yaşarlar.

Bazı haritalarda ise Venüs retro, her zaman iffetsizlik demek değildir. Tecrübesizlik yada bilgisizlik sonucu, yanlış verilmiş kararlar da olabilir. İlişki stratejisindeki hataların boyutu, hafifletici nedenlerinin olup olmadığı doğum haritasındaki diğer kombinasyonlarla görülür.

Venüs retrosu doğan her kadın marjinaldir. Aşkı ilişkileri hayata bakışı marjinaldir. Birden fazla evlilik yapabilirler. İlişkileri çok özgür olabilir. İlişkilerde daha farklı davranışlar gösterir. Burcuna göre bu marjinalliğin hangi alanlarda olacağını görülebilir.

Retro Venüs kadınlar fiziksel olarak güzeldir. Çünkü ilişki sınavları yaşayacaktır. Bu yüzden de dişil yönden talep görerek bunu kontrol etmeyi öğrenmesi gerekecektir. Sevginin erdemlerini deneyimlemek için sağlıklı yollar bulma arayışı onların en önemli yaşam dersi olacaktır. Karmik anlamda, ruhun evrimi için çözülmesi gereken ana sorun Afrodit’in sınavlarıdır.

Sevgi duygumuzdaki ve ilişki stratejimizdeki bu tehlikeli olaylar, arketip bilinçdışımızda burçlarla ifade edilir.

Venüs Retro Koç: Fiziksel olarak müthiş çekicilik verir. İlişkilerde daha tatlı ama biraz tecrübesiz ve saf olurlar. Geçmiş karmalarında çocuk yaşta evlilikler, tecrübesiz ilişkiler, bunun sonucu yaşanan baskılar ezilmeler, sıkıntılar yaşamışlardır. Mars ve Satürn ile açıları geçmiş yaşam travmaları hakkında detay verir.

Venüs Retro Boğa: Paraya, maddeye, dünya hayatına, lükse, sekse bağımlılıklardır. Dünyevi hazlar konusunda kontrolsüzlük verebilir. Bu ciddi bir karma problemidir ve büyük olaylara sebebiyet verir. Kişi iflaslar yaşayabilir. Özellikle boğa burcundaki Algol, Capulus, Zaurak gibi sabit yıldızlarla bağlantıları ve açıları dikkatli incelenmelidir.  Olumlu yerleşimleri müthiş sanat yeteneği verir.

Venüs Retro Aslan: Egoya fazla takıntılı olmak, narsizm, aşırı gurur, karşı tarafa aşırı hükmetme yüzünden sevgiyi yaşayamamıştır. Bu yüzden sevgi ilişkilerinde aşırı baskıcı, egosu yüksek kişilerle olumsuz olaylar yaşayabilirler. Bazı olumlu açı ve yerleşimlerde, geçmiş yaşamlardaki zenginliğin haksızca elinden alınması, kaybedilmesi olabilir. Sanat yeteneği verir. Kuyumculuk gibi altın işi yapanlarda görülebilir. 

Venüs Retro Başak: İffetsizlikle alakalıdır. Sevgiyi koşula bağlamak, sevgiyi paraya güce, çalışma, hizmete endekslemekle ilgilidir. Sevgiye ihanettir aslında. Çok zor sınavları olur bu insanların. Venüs Retro Başak kadınları, sevgi ve sevgi ile ilgili koşullar ile ilgili sorunlar yaşadıkları için çok ilişki yaşayabilir ve problemle karşılaşabilirler. Egoist ve çıkar için sevgiyi yaşamış insanlardır. Bunu fark etmezlerse hayatlarında çok fazla trajedi yaşayabilirler.

Venüs Retro İkizler: Aşır zihinsel, entellektüeldirler. Ama sevgiyi iletişimle bozmuşlardır. Aşırı konuşarak, dedikodu ile ilişkileri bozmuşlardır. Aile içi sevgide şiddet, taciz de yaşamış olabilirler.

Venüs Retro Yengeç bağımlılık sınavlarıdır. Yengeç retroları ağır problemlere neden olsa da, Venüs yengeç burcunda yücelimde olduğundan retrosu nispeten daha hafiftir. Bu retroların iyi açıları aile ve sevgi konularında insanlara yük olacak kadar bağımlılık geliştirmekle ilgilidir. Bağlılık ve bağımlılık arasındaki dengeyi bulabilmesi için, daha bireysel olmasını sağlayacak deneyimler yaşar.

Venüs Retro Terazi: ilişki karması. Adalet sorunu aşkta adil olmayan tutumlar, ihanet. Aşırı zevk lüks düşkünlüğü anlamına gelir.

Venüs Retro Akrep: Venüs retrosunun en önemli ve en karanlık pozisyonudur. Kötü karmadır. Cinsellik, tutku suçları, aldatmak, öldürmek öldürülmek. Krizleri yönetememekle alakalıdır. Nefsi müdafaa cinayetleri de bu burçta görülür. Geçmiş yaşam travmaları bu yaşamda öfke ve intikam duygusuna dönüşebilir.

Venüs Retro Yay: Sevgide fanatizm, sorumsuzluk. Sevgiyi yanlış kullanmak. Etik kurallarda yasalarda sorun anlamına gelir.

Venüs Retro Oğlak. Venüs Retro Oğlak, işi gücü sevgi ve aşka göre daha fazla ön plana getirmiş, hayatın zevklerini fazla yaşamamıştır. Bunu yaşamaya çalışması gerektiği anlamına gelir. Bazı durumlarda tatmin edilmemiş arzuları da gösterebilir. Bu arzular çok güçlü olarak ortaya çıkabilir.

Venüs Retro Kova. Yargı, sevgide yargılamadır. Sevgiye hizmet noktasında gizli bir ego var. Toplumsal hizmet içinde ayrımcılık yapmıştır. Toplumsal yargılar konusunda hatalar yapmıştır.

Venüs Retro Balık: Sevgide değer duygusunu yanlış kullanmak. Aşkta itaatsizlik, kendini kurban etmek anlamına gelir.

 

Erkekte Venüs Retro;

Dişi enerjinin içe dönük olması ve sağlıklı yaşanamaması nedeniyle kendi cinsine yönelmesi, eşcinsellik de dahil olmak üzere sevgi ve ilişkilerle çeşitli olumsuzluklar yaşaması mümkündür. Bazı konfigürasyonlarda ise karşıt cinslerinden zarar gördüklerinden, Uranüs gibi marjinal gezegenlerden üçüncül ters açılarında gizli eşcinsellik de verebilir. Bu oran %80 civarıdır. Aldatma eğilimi oranı da yüksektir.

Bunun dışında ise erkekte geçmiş enkarnasyonlarda saygısızlık, dişiyi ezmiş, marsiyan enerjiyi Venüs üzerinde tatmin etmiş olabilir. Bu sefer de dişinin kontrolü altına girmeyi öğrenecektir. Bu anne, eş, hala vs. olabilir. Kadınlardan zarar görme, baskı görme sevgi ilişkilerinde hayal kırıklıkları, sevgi konusunda tatminsizlik, değer duygusunda eksiklik, aldatma aldatılma yaşanabilir.

Drakonik astroloji, insan yaşamını anlamını kavramada ciddi bilgiler verir. Astrolojik olarak karmadan gelen sonunun tespiti, hastalığa konulan bir teşhis gibidir. Teşhis konulduktan sonra yapılabilecek tedaviler insanların hayatlarını, kaoslarını, buhranlarını hafifletmede yada çözmede kolaylık sağlayacaktır.  

Retro Venüs’e sahip kişiler bu hayata ilişki kurmak yada erotizm için de gelmediklerini bilmeleri önemlidir. Bu kişilerin hayat amacı sanattır. Retro Venüs’ü düzeltmenin en güzel yolu, sanatı ve güzelliği teşvik eden yapılara yönelmektir. Dünyasal zevkleri ve hazları çok iyi bildikleri için artık bunu yaratıma çevirmek zorundalar. Kuyumculuk, ressamlık, tiyatro, müzik gibi sanat dallarıyla uğraşmak değer duygusu sorununu kısmen çözülebilir. Birçok sanatçının retro Venüs ile dünyaya geldiğini unutmamak gerekir. Sanata yönelen, sanatla kendini ifade eden Venüs retrolu insanlar hayatlarındaki yaratıcılık, üretkenlik, toplumsal hizmet karşılığı olarak kaos ve acılarının çözümüne ulaşabilirler. Çünkü sanat Venüs’e güç veren, Venüs’ü besleyen en önemli olgudur. Toplumun ruhunu besleyen evrensel bir dil olarak sanat, insanlar arasında sevgi, barış, dostluk, dayanışma bağlarını güçlendirir. Sevgiler arasında kalıcı köprüler oluşturur. Bu niteliğiyle sanat, “İnsanları birbirine bağlayan en kısa yol” dur.

Ayrıca Venüs’ü tedavi eden taş yüksek karat pırlanta olmakla beraber en güçlü iyileştirici zümrüttür. Venüs’ü zararlı olan kadınların bu taşları takması büyük fayda sağlar.

Venüs’ü güçlenen insan kendinin sevmeye başladıktan sonra bunu dünyaya yansıtır. Bunun karşılığında da dünyanın ona farklı davranmaya başladığını görmeye başlar. Venüs retrosuna sahip insan, karmasında ihanet ettiği Afrodit’e hizmet ederek, ilahi sevgiye ve aşka ulaşma şansına kavuşacaktır.

“Her şey geçer,

Sarsılmaz sanat.

Bir tek o sonsuzdur.

Tanrılar bile ölür

Ama yüce sanat

Tunçtan daha güçlüdür.”

T.Gautier

Hilal Çetinkaya

Oğuzhan Ceyhan Astroloji Akademisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir